لینک مستقیم فایل بررسی عنصر روانی جرم قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و آمریکا

لینک مستقیم فایل بررسی هنر و معماری اسلامی در مساجد

لینک مستقیم فایل ارزیابی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و بررسی حدود اختیارات مدیران شرکت در انجام معاملات

لینک مستقیم فایل بررسی فرشهای کتیبه دار با تحلیل دوره صفویه و تاکید بر نماد و نشانه ای آنها در موزه فرش ایران

لینک مستقیم فایل طراحی و ساخت دستگاه قند شکن خانگی با کاربری خانگی

لینک مستقیم فایل بررسی و سنجش رفتار درمانی شناختی

لینک مستقیم فایل فرآیند چاپ و دسته بندی محصولات و مواد اولیه در روش Offset

لینک مستقیم فایل بررسی و تشریح سیستم جریان مستقیم ولتاژ بالا

لینک مستقیم فایل مطالعه و شناخت ساختار سرعتی و عمقی پوسته فلات ایران با روش وارون سازی زمانهای رسید امواج طولی زلزله های ثبت شده

لینک مستقیم فایل تاثیر انتخاب صحیح مته بر افزایش نرخ نفوذ و کاهش زمان و هزینه تکمیل چاه ها در میادین غرب ایران

نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت

مطالعه و مقایسه رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل و بستدار با مدلسازی کامپیوتری با استفاده از نرم افزار آباکوس

بررسی تاثیر صورت سود و زیان بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و به تبع آن بازده سرمایه گذاران و تغییرات بازده آنها

بررسی فناوری و روند تولید ماکارونی

بررسی تکنیکهای برنامه نویسی در هوش مصنوعی و ارزیابی آن در بازیهای کامپیوتری

بررسی اثرات کدینگ کانال در کاهش احتمال خطای بیت و کاهش نسبت ماکزیمم به متوسط توان در سیگنال ‏‎OFDM‎‏

تشریح کامل و جامع الگوریتم ژنتیک

تحلیل شبكه های عصبی تحت رفتارهای متفاوت و بیان نتایج آن

مفهوم و ماهیت امنیت زیستی و ارائه راهکارهایی برای مهار بیماری با تاکید بر بیماریهای عفونی

آناتومی دستگاه تناسلی موجودات مذکر و ارزیابی پتانسیل باروری و تولید مثل در آنها

بررسی استفاده از میکروارگانیسم در آماده کردن مواد لبنی

ارزیابی تطبیقی خصوصیات مدیران با ویژگیهای منتصب در آیین نامه ها

نحوه علاقه مند کردن دانش آموزان به خواندن نماز

استقلال دهی به نوجوانان و بررسی نقاط قوت و ضعف آن

بررسی انواع آسفالتهای حفاظتی و استفاده از آنها در شرایط مختلف